Minder consumptie en minder rokers

Het aantal rokers en de hoeveelheid die zij roken bepalen de binnenlandse verkopen van sigaretten en rooktabak. Ook op basis van prijsstijgingen (bijvoorbeeld als gevolg van een accijnsverhoging) besluiten rokers te stoppen met roken of hun consumptie te minderen. Statistieken laten zien dat vanaf 2015 het percentage rokers van 18 jaar en ouder in Nederland trendmatig daalt.

Prevalentie (%) van roken in de totale bevolking van 18 jaar e.o., naar kalenderjaar 2014-20203.

Trend in roken volwassenen 2014-2021

In 2021 rookte volgens het Trimbos instituut totaal 20,6% van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dit is een fractionele stijging ten opzichte van 2020 (20,2%). Van alle rokers rookte 15,2% dagelijks en 5,4% niet-dagelijks.

Sigarettenrokers rookten in 2014 gemiddeld 10,8 sigaretten (sigaretten uit een pakje of zelf-gerold) per dag. Het aantal gerookte sigaretten heeft zich als volgt ontwikkeld: 2015 (10,5), 2016 (10,7), 2017 (10,2), 2018 (9,8), 2019 (10,0) en 2020 (10,2)4.

3 www.trimbos.nl/docs/fb5ba599-d9d5-4732-d8002cfe959.pdf

4 https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-roken