Minder consumptie en minder rokers

Het aantal rokers en de hoeveelheid die zij roken bepalen de binnenlandse verkopen van sigaretten en rooktabak. Ook op basis van prijsstijgingen (bijvoorbeeld als gevolg van een accijnsverhoging) besluiten rokers te stoppen met roken of hun consumptie te minderen. Statistieken laten zien dat tot 2012 het percentage rokers van 18 jaar en ouder in Nederland trendmatig daalt. Tussen 2012 en 2015 is er sprake van een lichte stijging om na 2015 weer te dalen.

Prevalentie (%) van roken in de totale bevolking van 18 jaar e.o., naar kalenderjaar 1990-20173.

Trend in roken volwassenen 1990-2017

Sigarettenrokers rookten in 2016 gemiddeld 10,7 sigaretten (sigaretten uit een pakje of zelf-gerold) per dag. Het aantal gerookte sigaretten is gelijk gebleven ten opzichte van 2015 (10,5) en 2014 (10,8)4.

3www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/trends#node-trend-roken-volwassenen
4 www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Leefstijlmonitor/Cijfers/Roken/Roken_onder_volwassenen