Goedkopere producten

De accijnsverhogingen hebben ertoe geleid dat de consumentenprijs stijgt en een pakje sigaretten of rooktabak duurder werd. Als gevolg daarvan gaan rokers op zoek naar goedkopere alternatieven:

  • Downtrading: rokers stappen over op goedkopere producten zowel binnen productcategorieën (van ‘premium’ naar ‘value for money’) als tussen productcategorieën (van sigaretten naar MYO om zelf te maken).
  • Grensverkopen: rokers, met name in de grensstreken, kopen hun producten over de grens indien de prijzen daar lager liggen.
  • Illegale handel: rokers kopen hun producten illegaal. Het gaat dan om smokkel en namaak.

Downtrading

Bij de volumeontwikkeling hebben we gezien dat er de afgelopen jaren sprake van is geweest dat rokers switchen naar goedkopere producten, zowel binnen het sigaretten-segment als van sigaretten naar de categorie rooktabak. Binnen de categorie rooktabak zien we RYO- of shagtabak dalen en MYO- en volumetabak toenemen.

Grensverkopen

Onderstaande grafieken laten de prijzen zien van een pakje sigaretten en een pakje rooktabak in de periode 2012-2020 in Nederland, België en Duitsland. In alle jaren ligt het prijsniveau in Nederland hoger dan in onze buurlanden, maar met name in België zijn de accijnzen op rooktabak significant verhoogd. Desondanks blijft het voor Nederlandse consumenten interessant om hun tabaksproducten over de grens te kopen.

Gewogen gemiddelde prijs (WAP)

van een pakje sigaretten (20 stuks) in Nederland, België en Duitsland (per kalenderjaar)

(Bedragen in EURO) Bronnen: NL – Bekendmaking WAP sigaretten en rooktabak (Ministerie van Financiën). BE en DE – DG TAXUD, Excise Duty Tables (Part III – Manufactured Tobacco) 

Gewogen gemiddelde prijs (WAP)

van een pakje rooktabak (50 gram) in Nederland, België en Duitsland (per kalenderjaar)

(Bedragen in EURO) Bronnen: NL – Bekendmaking WAP sigaretten en rooktabak (Ministerie van Financiën). BE en DE – DG TAXUD, Excise Duty Tables (Part III – Manufactured Tobacco)

Top 3

Consumentenprijzen pakje sigaretten 20 stuks (september 2022)

€ 8,20€ 8,00€ 7,60
€ 7,70€ 7,50€ 7,20
€ 7,20€ 7,50€ 7,20

Consumentenprijzen pakje rooktabak 50 gram (september 2022)

€ 15,10€ 14,00€ 13,00
€ 12,20€ 11,80€ 9,17
€ 12,00€ 11,30€ 9,33

Illegale handel

Hoe hoger de absolute consumentenprijs voor tabaksproducten, bijvoorbeeld door accijnsverhogingen, hoe aantrekkelijker het wordt om illegale tabaksproducten aan te bieden. Het gaat daarbij dan met name om gesmokkelde tabaksproducten, veelal afkomstig uit Oost-Europese landen met lagere prijzen, zoals Rusland, Oekraïne en Roemenië. Deze illegale tabaksproducten zijn voor de roker een goedkoper alternatief vergeleken met de duurdere binnenlandse producten.