EVALUATIE ACCIJNSVERHOGING 2020

Onderzoek naar de verkoop en accijnsopbrengst van sigaretten en rooktabak als gevolg van de accijnsverhoging per 1 april 2020.

Lessen voor Nederland: De accijnsverhoging op tabaksproducten leidt in Frankrijk tot een scherpe stijging van de illegale handel in tabaksproducten.

In Frankrijk is de accijns op tabaksproducten in 2018 fors verhoogd. Ook daar wil men, net als in het Nationaal Preventieakkoord in Nederland, de accijns op sigaretten zodanig verhogen dat binnen enkele jaren de prijs van een pakje 10 euro gaat kosten. In Frankrijk wil men dat al in 2020 bereiken en in Nederland in 2023. De accijnsverhoging in Frankrijk in 2018 heeft ertoe geleid dat de illegale handel in tabaksproducten scherp omhoog is geschoten.

Standpunt van de tabakswinkeliers en de tabaksgroothandel verenigd in de NSO resp. TZN over de accijnsverhoging in 2020 op sigaretten en rooktabak (april 2019).

In het Nationaal Preventieakkoord wordt het voornemen uitgesproken om de accijns op sigaretten en rooktabak te verhogen: “Het kabinet zal in dit kader in 2020 een eerste stap zetten en de accijns op een pakje sigaretten met 20 stuks zodanig verhogen dat de prijs van dat pakje met 1 euro stijgt. Om de substitutie te beperken zal ook voor andere tabaksproducten een in absolute zin gelijke accijnsverhoging plaatsvinden”.