Accijnstarieven 2019-2021

In het Belastingplan 2018 is vastgesteld dat de tabaksaccijns in de opeenvolgende jaren van de regeerperiode, dus t/m 2021, jaarlijks wordt verhoogd. Hiermee wordt een meerjarig accijnsbeleid geïntroduceerd zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland succesvol is gevoerd. De negatieve (financiële) gevolgen van forse ad hoc verhogingen worden hiermee voorkomen:

  • Erosie van de accijnsgrondslag, waardoor de accijnsopbrengsten achterblijven;
  • ‘Downtrading’: de consumenten switcht van dure merken naar goedkopere alternatieven, en
  • Illegale handel en grensverkopen.

Een meerjarig accijnsbeleid met beperkte verhogingen zorgt voor geleidelijkheid, waardoor erosie van de accijnsgrondslag wordt voorkomen en voorspelbaarheid ten aanzien van de belastinginkomsten van de overheid en de bedrijfsvoering in de tabakssector.

Voor de tabaksdetailhandel, met name in de grensstreken, is het van belang dat de accijnstarieven in lijn liggen met die in onze buurlanden Duitsland en België om grensverkopen tegen te gaan.

 20172018201920202021
SigarettenEen ad valorem accijns van 5% van de kleinhandelsprijs plus een vast bedrag (specifieke accijns) per 1.000 stuks van:
€ 166,46€ 173,10 (*)€ 175,20€ 180,32€ 184,90
met dien verstande dat de minimumaccijns van beide ten minste bedraagt:
€ 181,59€ 188,99€ 191,28€ 196,99€ 201,93
RooktabakEen vast bedrag (specifieke accijns) per 1.000 gram van:
€ 99,25€ 106,65 (*)€ 108,94€ 114,65€ 119,59
SigarenEen ad valorem accijns over de kleinhandelsprijs van:
5%6% (*)7%8%9%

(*) De nieuwe tarieven gelden met ingang van 1 april 2018. In de jaren daarna met ingang van 1 januari.