Accijnstarieven 2018-2024

In het Belastingplan 2018 is vastgesteld dat de tabaksaccijns in de opeenvolgende jaren van de regeerperiode, dus t/m 2021, jaarlijks wordt verhoogd. Hiermee wordt een meerjarig accijnsbeleid geïntroduceerd zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland succesvol is gevoerd. De negatieve (financiële) gevolgen van forse ad hoc verhogingen worden hiermee voorkomen:

  • Erosie van de accijnsgrondslag, waardoor de accijnsopbrengsten achterblijven;
  • ‘Downtrading’: de consumenten switcht van dure merken naar goedkopere alternatieven, en
  • Illegale handel en grensverkopen.

Een meerjarig accijnsbeleid met beperkte verhogingen zorgt voor geleidelijkheid, waardoor erosie van de accijnsgrondslag wordt voorkomen en voorspelbaarheid ten aanzien van de belastinginkomsten van de overheid en de bedrijfsvoering in de tabakssector.

Voor de tabaksdetailhandel, met name in de grensstreken, is het van belang dat de accijnstarieven in lijn liggen met die in onze buurlanden Duitsland en België om grensverkopen tegen te gaan

Het Nationaal Preventieakkoord

Zeer forse accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak in 2020

In november 2018 wordt in het Nationaal Preventieakkoord het voornemen uitgesproken om de accijns op sigaretten en rooktabak te verhogen om het roken te ontmoedigen: “Het kabinet zal in dit kader in 2020 een eerste stap zetten en de accijns op een pakje sigaretten met 20 stuks zodanig verhogen dat de prijs van dat pakje met 1 euro stijgt.

Het tarief van accijns op rooktabak (vooral shag) per kilogram wordt in absolute zin gelijk verhoogd als het tarief van de accijns van 1.000 sigaretten.

Als gevolg van dit voornemen wordt in het Belastingplan 2020 de maatregel opgenomen om de accijns op een pakje sigaretten en rooktabak te verhogen. Als gevolg van deze maatregel stijgen de accijns en BTW voor sigaretten zelfs met meer dan 1 euro, namelijk met € 1,14 per pakje (20 stuks) en voor kerftabak met €2,85 per pakje (50 gram). De nieuwe tarieven gaan in op 1 april 2020.

De accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak zijn voor 2022 niet gewijzigd.

Verdere accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak in 2023 en 2024

In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is opgenomen dat in 2023 en 2024 twee opeenvolgende zeer forse accijnsverhogingen worden doorgevoerd. In het Belastingplan 2023 werden de accijnstarieven weer verder verhoogd zowel per 1 april 2023 als per 1 april 2024. Het Belastingplan 2024 voorzag voor 2024 in een extra verhoging van de accijnstarieven op sigaretten en rooktabak en werd nog verder verhoogd als gevolg van een aangenomen amendement.

De belasting (accijns plus BTW) op een pakje sigaretten (20 stuks) stijgt daardoor op 1 april 2024 met € 2,34 en voor een pakje rooktabak (50 gram) met € 7,89. Dit is in één jaar tijd de grootste belastingverhoging op sigaretten en rooktabak ooit.

2018201920202021202220232024
Sigaretten
5% van de kleinhandelsprijs alsmede een
specifieke accijns van:
€173,10
(1 april)
€175,20
(1 jan)
€180,32
(1 jan)
€219,25
(1 april)
€223,82
(1 jan)
€223,82
(1 jan)
€271,07
(1 april)
€362,12
(1 april)
Met dien verstande dat het minimumbedrag aan
accijns in totaal ten minste bedraagt:
€188,99
(1 april)
€191,28
(1 jan)
€196,99
(1 jan)
€238,31
(1 april)
€243,25
(1 jan)
€243,25
(1 jan)
€293,58
(1 april)
€390,42
(1 april)
Rooktabak
Een specifieke accijns per kilogram van:€106,65
(1 april)
€108,94
(1 jan)
€114,65
( 1 jan)
€155,97
(1 april)
€160,91
(1 jan)
€160,91
(1 jan)
€216,64
(1 april)
€346,98
(1 april)
Sigaren
Een ad-valoremaccijns over
de kleinhandelsprijs van:
6%
(1 april)
7%8%9%9%10%11%

De nieuwe tarieven in 2018, 2023 en 2024 gelden met ingang van 1 april. In 2019, 2020 en 2021 gelden de nieuwe tarieven met ingang van 1 januari. In 2020 gelden er naast nieuwe tarieven met ingang van 1 januari ook nieuwe tarieven met ingang van 1 april. Deze laatste wijziging van de tarieven vloeit voort uit het Belastingplan 2020.