Brief aan stas MinFin-evaluatie accijnsverhoging Evaluatierapport van de accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak per 1 april 2020

Brief aan stas MinFin-evaluatie accijnsverhoging Evaluatierapport van de accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak per 1 april 2020.

Geachte heer Vijlbrief,
Vanzelfsprekend bent u bezig met de voorbereiding van de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan voor het jaar 2022 en mogelijk ook met een inbreng voor financiƫle paragrafen ten
behoeve van de lopende kabinetsformatie. Het is tegen die achtergrond dat wij u graag ons rapport willen aanbieden met een evaluatie van de accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak in 2020 1. Met dit rapport willen wij graag een aantal overwegingen en inzichten met u delen en een suggestie aandragen voor de uitvoering en de inrichting van het voornemen om de prijs op een pakje
sigaretten verder te verhogen 2…. (Klik hier om de hele brief te lezen)

Download hier het evaluatierapport van de accijnsverhoging